El CTFC signa el conveni d’inici del projecte per a la promoció de la innovació i la millora de la competitivitat de les PIMES de la indústria de la fusta

foto_acord_feder2

La setmana passada es va signar a Santander l’acord de concessió d’ajut FEDER entre l’Autoritat de Gestió del Programa de Cooperació Territorial Europea Espai SUDOE Europeu i el CTFC per a la realització del projecte Woodtech. Aquest projecte està finançat per la Unió Europea, i el CTFC n’és el beneficiari principal.

El projecte

WOODTECH, que té una durada de dos anys, té com a principal objectiu la promoció de la innovació per a la millora de la competitivitat de les PIMES a la indústria de la fusta de l’espai SUDOE. Per a fer-ho, es compta amb la col•laboració de 3 socis més de l’estat espanyol, 2 socis a França i 2 socis a Portugal, provinents d’universitats, clústers i pols de competitivitat empresarial.
Els objectius del projecte són desenvolupar 4 nous productes elaborats amb fusta d’espècies forestals que provinguin de boscos de la regió SUDOE, posar a disposició de les PIMEs aquests productes innovats per a la seva explotació comercial, promoure i divulgar aquests nous productes tant al sector com a la societat, transferir els coneixements i la tecnologia generada, capacitar i donar eines d’emprenedoria a 20 PIMEs de l’espai SUDOE i fomentar la creació d’ocupació, i crear una xarxa de cooperació estable entre les PIMEs interessades i els partners del projecte.
El sector de la primera i segona transformació de la fusta pateix en aquests moments una crisi notable deguda en part, a la forta davallada del mercat de la construcció, a l’excessiva dependència dels mercats de fusta exteriors i a l’ús d’altres productes substitutius a la fusta com el formigó, l’acer i el plàstic. WOODTECH pretén ser un projecte demostratiu, a favor dels productes fets amb fustes locals, que contribueixi a la millora de la situació de les PIMES del sector a Catalunya i de la regió SUDOE, davant les importacions de productes provinents del centre i nord d’Europa.